Wzór wypowiedzenia umowy o pracę pdf

Tutaj możesz pobrać wzór wypowiedzenia umowy o pracę PDF.

Często zdarzają się sytuacje, w których pracownicy wypowiadają umowę o pracę. Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę? Dowiesz się tego w artykule.

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana. Istnieją trzy rodzaje wypowiedzenia stosunku pracy:

  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, tj;
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, tj. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
  • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.
  • Wypowiedzenie umowy o pracę polega na skierowaniu przez jedną ze stron pisemnego zawiadomienia do drugiej, co skutkuje rozwiązaniem umowy. Powodem może być zarówno pracodawca, jak i pracownik. Poniżej pokażemy, jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest formą rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, którego długość zależy od charakteru umowy i okresu, na jaki została zawarta.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy o pracę zawartej na czas określony zależy od czasu trwania stosunku pracy u danego pracodawcy i wynosi.

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Dodaj komentarz